Forside
baren store telt
foodtruck1
pladsen2
pladsen4
pladsen6 foodtruck
pladsen8 morgen
rasmus vildmark2
ølsmagning
foodtruck
pladsen1
pladsen3
pladsen5
pladsen7
plakat
vovser

Generalforsamling 2020

24. marts 2020 kl. 19 i Galleri Enggaard, Sdr. Engvej 18, Nordby, Fanø


Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Drøftelse af drift, budget og kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
  - To nye skal vælges, da Henrik og Mads træder ud af bestyrelsen.
  - 1-2 suppleanter vælges
 6. Valg af revisorer. Jørn Aagaard foreslås som den ene.
 7. Indkomne forslag:
  Vedtægtsændring…
  - punkt under formål ændres fra ’Fanø Plejehjems snapsefond’ til ’Snapsefonden’
  - fastlagt dagsorden til de kommende generalforsamlinger tilføjes
  Andre rettidigt indgivne forslag
 8. Eventuelt 

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2019, har stemmeret. Stemmeret kan erhverves ved at indbetale kontingent à 100 kroner til kassereren, Henrik Nissen, på Mobile Pay 60955910 eller konto 9421 – 6872 145 883. Skriv DRIK samt dit navn i meddelelsesfeltet. Send derefter en e-mail med navn, adresse og tlf.nr. til henriknissen6@hotmail.com . Vis kvittering ved dit fremmøde til generalforsamlingen.

Fanø Drikkefestival 2019


BLIV MEDLEM - klik her!

logo1

Opdateret 03.04.2020  14:18

SiteLock